Hiển thị tất cả 9 kết quả

Bồn cầu nguyên khối Hwata HT-110

2,461,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

380 x 710

Chiều cao (mm)

790

Phân loại

Bồn cầu nguyên khối Hwata HT-107

2,461,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

390 x 700

Chiều cao (mm)

625

Phân loại

Bồn cầu nguyên khối Hwata HT-180

2,370,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

420 x 720

Chiều cao (mm)

750

Phân loại

Bồn cầu nguyên khối Hwata HT-189

2,370,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

385 x 710

Chiều cao (mm)

720

Phân loại

Bồn cầu nguyên khối tự động Hwata HT-V02B

3,915,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

380 x 680

Chiều cao (mm)

720

Phân loại

Bồn cầu nguyên khối Hwata HT-020PP

2,374,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

360 x 650

Chiều cao (mm)

745

Phân loại

Bồn cầu nguyên khối Hwata HT-010PP

2,677,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

380 x 680

Chiều cao (mm)

720

Phân loại

Bồn cầu nguyên khối Hwata HT-003UF

2,555,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

370 x 670

Chiều cao (mm)

730

Phân loại

Bồn cầu nguyên khối Hwata HT-108UF

2,982,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

395 x 700

Chiều cao (mm)

730

Phân loại