Hiển thị 1–12 của 107 kết quả

Gạch Tasa 6618

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân mây

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6616

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Xanh lá cây (Green)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân mây

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6615

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân cát

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6614

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6613

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Hồng (Pink)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6612

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân cát

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6611

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân cát

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6407

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6406

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6405

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6404

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân cát

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 6403

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân cát

Men gạch

Men bóng

Phân loại