Hiển thị tất cả 7 kết quả

Chậu rửa inox Rossi Luxury RE 320

1,284,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

430 x 780

Chiều sâu (mm)

215

Số hộc

2

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Luxury RE 311

1,084,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

430 x 780

Chiều sâu (mm)

215

Số hộc

1

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 31

655,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS201

Kích thước (mm)

360 x 445

Chiều sâu (mm)

180

Số hộc

1

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 22

770,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS201

Kích thước (mm)

400 x 800

Chiều sâu (mm)

180

Số hộc

1

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 21

730,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS201

Kích thước (mm)

385 x 695

Chiều sâu (mm)

180

Số hộc

1

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 12

910,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS201

Kích thước (mm)

460 x 710

Chiều sâu (mm)

180

Số hộc

2

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 03

940,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS201

Kích thước (mm)

465 x 1005

Chiều sâu (mm)

180

Số hộc

2

Số cánh

1

Phân loại