Hiển thị 1–12 của 82 kết quả

Gạch Tasa 7310

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Hỗn hợp

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

3D

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7309

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

Vân cát

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7308

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

Hoa văn hoa – lá – cành

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7306

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7307

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7305

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Hồng (Pink)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

Hoa văn hoa – lá – cành

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7304

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Hồng (Pink)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

Vân mây

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7303

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

Vân mây

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7302

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

3D

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7301

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 7311

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 750

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Tasa 3606

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 600

Họa tiết

Vân mây

Men gạch

Men bóng

Phân loại