Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Bồn inox Trường Tuyền 6000L (đứng) (F1420)

13,800,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

6000

Đường kính bồn (mm)

1420

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 5000L (đứng) (F1420)

11,845,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

5000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài thân bồn (mm)

3320

Chiều rộng chân (mm)

1600

Chiều cao cả chân (mm)

2805

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 4000L (đứng) (F1380)

9,600,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

4000

Đường kính bồn (mm)

1380

Chiều dài thân bồn (mm)

2740

Chiều rộng chân (mm)

1600

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 3500L (đứng) (F1380)

8,588,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3500

Đường kính bồn (mm)

1380

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 3000L (đứng) (F1140)

7,375,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3000

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều rộng chân (mm)

1350

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 2500L (đứng) (F1140)

6,458,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2500

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài thân bồn (mm)

2050

Chiều rộng chân (mm)

1350

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 2000L (đứng) (F1140)

5,110,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2000

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài thân bồn (mm)

1750

Chiều rộng chân (mm)

1350

Chiều cao cả chân (mm)

2010

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 1500L (đứng) (F1140)

3,973,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài thân bồn (mm)

1470

Chiều rộng chân (mm)

1350

Chiều cao cả chân (mm)

1800

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 1200L (đứng) (F980)

2,768,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1200

Đường kính bồn (mm)

980

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 1000L (đứng) (F960)

2,695,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

960

Chiều dài thân bồn (mm)

1490

Chiều rộng chân (mm)

1060

Chiều cao cả chân (mm)

1820

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 700L (đứng) (F720)

1,906,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

700

Đường kính bồn (mm)

720

Chiều dài thân bồn (mm)

1385

Chiều rộng chân (mm)

840

Chiều cao cả chân (mm)

1700

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Trường Tuyền 500L (đứng) (F720)

1,668,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

500

Đường kính bồn (mm)

720

Chiều dài thân bồn (mm)

1170

Chiều rộng chân (mm)

840

Chiều cao cả chân (mm)

1500

Phân loại

Bảo hành (năm)

12