Hiển thị 1–12 của 73 kết quả

Gạch Mikado MT3506

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

3D

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado MT3505

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

3D

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado MT3504

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Xanh lá cây (Green)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

Vân mây

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado MT3503

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado MT3502

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado MT3501

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

Vân mây

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado MD3428

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Hỗn hợp

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

Hoa văn hoa – lá – cành

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado MD3426

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Hỗn hợp

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

Hoa văn hoa – lá – cành

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado GM3468D

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

Hoa văn hoa – lá – cành

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado GM3468

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

3D

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado GM3467D

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

Hoa văn hoa – lá – cành

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado GM3467

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

300 x 450

Họa tiết

3D

Men gạch

Men bóng

Phân loại