Hiển thị tất cả 6 kết quả

Toàn Mỹ i304 14 ống Ø58 (140L)

6,179,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

140

Kích thước (mm)

1260 x 1810

Chiều cao (mm)

1230

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Toàn Mỹ i304 28 ống Ø58 (300L)

9,576,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

300

Kích thước (mm)

1260 x 1810

Chiều cao (mm)

1230

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Toàn Mỹ i304 24 ống Ø58 (240L)

8,549,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

240

Kích thước (mm)

1260 x 1810

Chiều cao (mm)

1230

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Toàn Mỹ i304 20 ống Ø58 (200L)

7,515,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

200

Kích thước (mm)

1260 x 1810

Chiều cao (mm)

1230

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Toàn Mỹ i304 18 ống Ø58 (180L)

7,342,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

180

Kích thước (mm)

1260 x 1810

Chiều cao (mm)

1230

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Toàn Mỹ i304 16 ống Ø58 (160L)

6,692,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

160

Kích thước (mm)

1260 x 1810

Chiều cao (mm)

1230

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu