Hiển thị 1–12 của 71 kết quả

MIXTA TGPN PIZARRA

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đen (Black)

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGM MARRÓN

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Nâu (Brown)

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGL LUCENTUM

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Hỗn hợp

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGI AITANA

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Hỗn hợp

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGMI MILENIUM

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Hỗn hợp

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGE PAJA FLAMEADA (BASE ROJA)

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Hỗn hợp

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGP PAJA (BASE ROJA)

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Vàng (Yellow)

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGBO BORGOÑA

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Hỗn hợp

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGCS CASTELL

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Hỗn hợp

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGG MAIGMÓ (BASE ROJA)

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Hỗn hợp

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGH HISPANIA

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Hỗn hợp

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35

MIXTA TGV GALIA

144,000  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Hỗn hợp

Kích thước (mm)

286 x 470

Định mức

10.5 viên/m2

Trọng lượng

3.85 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

392 – 408

Phân loại

Bảo hành (năm)

35