Hiển thị 1–12 của 79 kết quả

Lavabo Caesar LF5036 + EH05036AV

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

500 x 800

Chiều cao (mm)

200

Phân loại

Lavabo Caesar LF5324 + EH05324AV

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

530 x 1205

Chiều cao (mm)

210

Phân loại

Lavabo Caesar LF5038 + EH05038AV

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

550 x 600

Chiều cao (mm)

135

Phân loại

Lavabo Caesar LF5024 + EH05024DDV

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

500 x 600

Chiều cao (mm)

210

Phân loại

Lavabo Caesar LF5302 + EH05302AV

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

550 x 490

Chiều cao (mm)

200

Phân loại

Lavabo Caesar LF5239S + EH05239AV

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

250 x 500

Chiều cao (mm)

130

Phân loại

Lavabo Caesar LF5236 + EH05236AV

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

480 x 505

Chiều cao (mm)

175

Phân loại

Lavabo Caesar L2220 + P2437

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

460 x 550

Chiều cao (mm)

200

Phân loại

Lavabo Caesar L2152 + P2445

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

450 x 500

Chiều cao (mm)

190

Phân loại

Lavabo Caesar L2152 + P2443

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

450 x 500

Chiều cao (mm)

190

Phân loại

Lavabo Caesar L2150 + P2440

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

400 x 495

Chiều cao (mm)

185

Phân loại

Lavabo Caesar LF2270 + PF2470

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

545 x 700

Chiều cao (mm)

205

Phân loại