Hiển thị tất cả 11 kết quả

Tân Á Gold (140L)

6,130,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

140

Kích thước (mm)

1210 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Tân Á Gold (160L)

6,330,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

160

Kích thước (mm)

1370 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Tân Á Gold (180L)

6,730,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

180

Kích thước (mm)

1520 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (300L)

9,470,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

300

Kích thước (mm)

2605 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (230L)

7,070,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

230

Kích thước (mm)

2010 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (200L)

6,370,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

200

Kích thước (mm)

1750 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (180L)

6,730,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

180

Kích thước (mm)

1520 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (160L)

6,330,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

160

Kích thước (mm)

1370 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân á (140L)

6,130,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

140

Kích thước (mm)

1210 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Tân Á Gold (230L)

7,070,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

240

Kích thước (mm)

2010 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu

Tân Á Gold (200L)

6,370,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

200

Kích thước (mm)

1750 x 2000

Chiều cao (mm)

1160

Phân loại

Bảo hành (năm)

5

Nhãn hiệu