Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Sỏi trắng tự nhiên nhỏ

96,500  /bao 25kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng (White)

Phân loại

Sỏi vàng tự nhiên vừa

Liên hệ để báo giá /bao 50kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng (Yellow)

Phân loại

Sỏi vàng tự nhiên lớn

Liên hệ để báo giá /tấn
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng (Yellow)

Phân loại

Sỏi vàng quay vừa

87,500  /bao 20kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng (Yellow)

Phân loại

Sỏi vàng quay nhỏ

51,500  /bao 20kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng (Yellow)

Phân loại

Sỏi trắng quay vừa

51,500  /bao 20kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng (White)

Phân loại

Sỏi trắng quay nhỏ

51,500  /bao 20kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng (White)

Phân loại

Sỏi trắng quay lớn

87,500  /bao 20kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng (White)

Phân loại

Sỏi hồng quay vừa

51,500  /bao 20kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Hồng (Pink)

Phân loại

Sỏi hồng quay nhỏ

51,500  /bao 20kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Hồng (Pink)

Phân loại

Sỏi đen tự nhiên vừa

182,000  /bao 50kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen (Black)

Phân loại

Sỏi đen quay vừa

87,500  /bao 20kg
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen (Black)

Phân loại