Hiển thị 1–12 của 195 kết quả

Đá bóc lồi vàng (10×20)

155,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng (Yellow)

Kích thước (mm)

100 x 200

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Tẩy lồi

Phân loại

Đá bóc đen soi cạnh (10×20)

178,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen (Black)

Kích thước (mm)

100 x 200

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Soi cạnh

Bề mặt

Tẩy lồi

Phân loại

Đá rối đen

56,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen (Black)

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Bóc phẳng

Phân loại

Đá dòng sông xanh rêu (10×20)

203,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Xanh rêu (Olive)

Kích thước (mm)

100 x 200

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Chẻ sóng

Phân loại

Đá dòng sông vàng (10×20)

187,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng (Yellow)

Kích thước (mm)

100 x 200

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Chẻ sóng

Phân loại

Đá dòng sông trắng (10×20)

203,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

100 x 200

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Phân loại

Đá dòng sông đen (10×20)

187,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Đen (Black)

Kích thước (mm)

100 x 200

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Chẻ sóng

Phân loại

Đá chẻ vàng (5×20)

177,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng (Yellow)

Kích thước (mm)

50 x 200

Định mức

100 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Chẻ sóng

Phân loại

Đá chẻ vàng (10×20)

183,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Vàng (Yellow)

Kích thước (mm)

100 x 200

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Phân loại

Đá chẻ trắng sữa (5×20)

157,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

50 x 200

Định mức

100 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Chẻ sóng

Phân loại

Đá chẻ trắng sữa (10×20)

147,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

100 x 200

Định mức

50 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Chẻ sóng

Phân loại

Đá chẻ trắng muối (5×20)

157,000  /m2
Chất liệu

Đá tự nhiên

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

50 x 200

Định mức

100 viên/m2

Cạnh

Cắt thẳng

Bề mặt

Chẻ sóng

Phân loại