Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Bệ tiểu nam Caesar U0266

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

315 x 325

Chiều cao (mm)

870

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar U0264 + A637

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

285 x 300

Chiều cao (mm)

660

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar UA0283

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

370 x 400

Chiều cao (mm)

860

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar U0210

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

310 x 240

Chiều cao (mm)

330

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar U0282 + A654

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

375 x 400

Chiều cao (mm)

755

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar U0262 + A624

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

310 x 365

Chiều cao (mm)

540

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar U0296

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

320 x 380

Chiều cao (mm)

860

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar U0288 + A637

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

375 x 400

Chiều cao (mm)

1000

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar UA0284

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

375 x 400

Chiều cao (mm)

1000

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar UMP0284

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

375 x 400

Chiều cao (mm)

1000

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar U0231

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

400 x 330

Chiều cao (mm)

660

Phân loại

Bệ tiểu nam Caesar U0285

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Gam màu

Trắng (White)

Kích thước (mm)

375 x 400

Chiều cao (mm)

865

Phân loại