Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Ngói âm dương trung (đỏ gốm)

19,200  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước ngói âm (mm)

L200 x W200 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L155 x D8 x Ø95

Bề mặt

Men khô

Định mức

25 bộ/m2

Trọng lượng

1.38 kg/bộ

Phân loại

Ngói diềm âm dương Đồng Nai

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Định mức

5 bộ/m dài

Phân loại

Ngói âm dương tiểu (xanh ghi khô)

Liên hệ để báo giá /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Xanh dương (Blue)

Kích thước ngói âm (mm)

L140 x W170 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L120 x D8 x Ø76

Bề mặt

Men khô

Định mức

43 bộ/m2

Trọng lượng

0.85 kg/bộ

Phân loại

Ngói âm dương trung (xanh giả đá)

23,800  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Xanh dương (Blue)

Kích thước ngói âm (mm)

L180 x W190 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L155 x D8 x Ø95

Bề mặt

Men bóng

Định mức

25 bộ/m2

Trọng lượng

1.38 kg/bộ

Phân loại

Ngói âm dương trung (xanh ghi khô)

21,800  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Xanh dương (Blue)

Kích thước ngói âm (mm)

L180 x W190 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L155 x D8 x Ø95

Bề mặt

Men khô

Định mức

25 bộ/m2

Trọng lượng

1.38 kg/bộ

Phân loại

Ngói âm dương trung (xanh vỏ cây)

23,200  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Xanh lá cây (Green)

Kích thước ngói âm (mm)

L180 x W190 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L155 x D8 x Ø94

Bề mặt

Men bóng

Định mức

25 bộ/m2

Trọng lượng

1.38 kg/bộ

Phân loại

Ngói âm dương tiểu (vàng lá chanh)

18,200  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Vàng (Yellow)

Kích thước ngói âm (mm)

L140 x W170 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L120 x D8 x Ø76

Bề mặt

Men bóng

Định mức

43 bộ/m2

Trọng lượng

0.85 kg/bộ

Phân loại

Ngói âm dương tiểu (xanh vỏ cây)

18,200  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Xanh lá cây (Green)

Kích thước ngói âm (mm)

L140 x W170 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L120 x D8 x Ø76

Bề mặt

Men bóng

Định mức

43 bộ/m2

Trọng lượng

0.85 kg/bộ

Phân loại

Ngói âm dương trung (da lươn cổ)

24,800  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Vàng (Yellow)

Kích thước ngói âm (mm)

L180 x W190 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L155 x D8 x Ø95

Bề mặt

Men bóng

Định mức

25 bộ/m2

Trọng lượng

1.38 kg/bộ

Phân loại

Ngói âm dương trung (da lươn)

20,800  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Vàng (Yellow)

Kích thước ngói âm (mm)

L180 x W190 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L155 x D8 x Ø95

Bề mặt

Men bóng

Định mức

25 bộ/m2

Trọng lượng

1.38 kg/bộ

Phân loại

Ngói âm dương trung (mận chín)

24,800  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Nâu (Brown)

Kích thước ngói âm (mm)

L180 x W190 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L155 x D8 x Ø95

Bề mặt

Men bóng

Định mức

25 bộ/m2

Trọng lượng

1.38 kg/bộ

Phân loại

Ngói âm dương trung (nâu đất)

26,200  /bộ
Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Nâu (Brown)

Kích thước ngói âm (mm)

L180 x W190 x D8

Kích thước ngói dương (mm)

L155 x D8 x Ø95

Bề mặt

Men bóng

Định mức

25 bộ/m2

Trọng lượng

1.38 kg/bộ

Phân loại