Hiển thị 1–12 của 182 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Gạch bánh ú

Còn hàng

20,900 
SKU: 2579
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai

Gạch chữ thập

Còn hàng

19,400 
SKU: 14421
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai

Gạch hoa chanh

Còn hàng

19,400 
SKU: 14416
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai

Gạch hạ uydi

Còn hàng

16,650 
SKU: 2581
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai

Gạch bông gió SVB-26 (xanh lá)

Còn hàng

40,750 
SKU: 18613
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Gạch bông gió SVB-25 (xanh lá)

Còn hàng

40,750 
SKU: 18612
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Gạch bông gió SVB-24 (xanh lá)

Còn hàng

40,750 
SKU: 18611
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Gạch bông gió SVB-23 (xanh lá)

Còn hàng

40,750 
SKU: 18610
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Gạch bông gió SVB-22 (xanh lá)

Còn hàng

40,750 
SKU: 18609
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Gạch bông gió SVB-21 (xanh lá)

Còn hàng

40,750 
SKU: 18608
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Gạch bông gió SVB-20 (xanh lá) – bánh ú

Còn hàng

40,750 
SKU: 18607
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Gạch bông gió SVB-19 (xanh lá)

Còn hàng

40,750 
SKU: 18606
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại