Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Bình nước nóng Rossi Saphir RS 16SQ

2,255,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

16

Kích thước (mm)

334 x 420

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

11.02 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

20 – 25 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SQ

2,210,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

20

Kích thước (mm)

352 x 359

Chiều cao (mm)

359

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

12.45 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

23 – 30 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi S-Series 15SQ

2,855,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

15

Kích thước (mm)

325 x 360

Chiều cao (mm)

360

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Saphir RS 16SL

2,145,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

16

Kích thước (mm)

304 x 542

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

11.11 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

20 – 25 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SL

2,290,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

30

Kích thước (mm)

360 x 590

Chiều cao (mm)

330

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

15.68 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

30 – 40 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SL

2,040,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

15

Kích thước (mm)

305 x 530

Chiều cao (mm)

270

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

11.11 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

20 – 25 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Tân Á Smart S 32SQ

2,145,000  /máy
Thương hiệu

Dung tích (L)

32

Kích thước (mm)

378 x 448

Chiều cao (mm)

448

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

30 – 40 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Tân Á Smart S 22SQ

1,995,000  /máy
Thương hiệu

Dung tích (L)

22

Kích thước (mm)

352 x 359

Chiều cao (mm)

359

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

23 – 30 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Tân Á Smart S 16SQ

1,895,000  /máy
Thương hiệu

Dung tích (L)

16

Kích thước (mm)

312 x 359

Chiều cao (mm)

359

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

20 – 25 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Tân Á Smart S 32SL

2,395,000  /máy
Thương hiệu

Dung tích (L)

32

Kích thước (mm)

360 x 590

Chiều cao (mm)

330

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

30 – 40 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Tân Á Smart S 22SL

2,245,000  /máy
Thương hiệu

Dung tích (L)

22

Kích thước (mm)

305 x 600

Chiều cao (mm)

270

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

23 – 30 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Tân Á Smart S 16SL

2,145,000  /máy
Thương hiệu

Dung tích (L)

16

Kích thước (mm)

305 x 530

Chiều cao (mm)

270

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

20 – 25 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Nhãn hiệu