Hiển thị 1–12 của 55 kết quả

Hiển thị sidebar
Hiển thị 9 24 36

Bồn inox Hwata 1000L (đứng)

2,760,455 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

920

Chiều dài bồn (mm)

1500

Chiều rộng chân (mm)

1090

Chiều cao cả chân (mm)

1750

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 1000L (ngang)

2,892,273 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

920

Chiều dài bồn (mm)

1500

Chiều rộng chân (mm)

970

Chiều cao cả chân (mm)

1130

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 1500L (đứng)

4,002,500 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1160

Chiều dài bồn (mm)

1530

Chiều rộng chân (mm)

1290

Chiều cao cả chân (mm)

1750

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 1500L (ngang)

4,265,227 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1160

Chiều dài bồn (mm)

1530

Chiều rộng chân (mm)

1200

Chiều cao cả chân (mm)

1300

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 2000L (đứng)

5,487,260  4,837,260 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2000

Đường kính bồn (mm)

1160

Chiều dài bồn (mm)

1930

Chiều rộng chân (mm)

1290

Chiều cao cả chân (mm)

2180

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 2000L (ngang)

5,798,480  5,148,480 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2000

Đường kính bồn (mm)

1160

Chiều dài bồn (mm)

1930

Chiều rộng chân (mm)

1210

Chiều cao cả chân (mm)

1300

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 2500L (đứng)

6,950,530  6,138,030 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2500

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

1550

Chiều cao cả chân (mm)

1800

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 2500L (ngang)

7,259,020  6,446,520 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2500

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

1550

Chiều cao cả chân (mm)

1560

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 3000L (đứng)

7,954,250  6,979,250 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3000

Đường kính bồn (mm)

1360

Chiều dài bồn (mm)

1970

Chiều rộng chân (mm)

1290

Chiều cao cả chân (mm)

2240

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 3000L (ngang)

8,273,660  7,298,660 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài bồn (mm)

1970

Chiều rộng chân (mm)

1210

Chiều cao cả chân (mm)

1560

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 3500L (đứng)

9,236,430  8,098,930 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3500

Đường kính bồn (mm)

1360

Chiều dài bồn (mm)

2200

Chiều cao cả chân (mm)

2440

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 3500L (ngang)

9,595,880  8,458,380 /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3500

Đường kính bồn (mm)

1360

Chiều dài bồn (mm)

2200

Chiều cao cả chân (mm)

1560

Lỗ nước vào (mm)

27

Lỗ nước ra (mm)

49

Lỗ xả đáy (mm)

27

Bảo hành (năm)

10