Hiển thị 1–12 của 134 kết quả

Gạch trang trí MS-6226

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6225

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6224

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6223

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6222

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Xanh tím than (Navy)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6221

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6220

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6219

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6218

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6217

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6216

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại

Gạch trang trí MS-6215

Liên hệ để báo giá /m2
Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Hồng (Pink)

Kích thước (mm)

60 x 240

Độ dày (mm)

9

Định mức

69 viên/m2

Phân loại