Hiển thị tất cả 10 kết quả

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ TM S105

1,719,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 1050

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

2

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ TM S82

1,675,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 820

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

2

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ TM S80

1,623,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 800

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

2

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ TM S78

1,360,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

430 x 780

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

1

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ TM S50

1,225,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

420 x 500

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

1

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 2-1

1,177,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 1100

Chiều sâu (mm)

175

Số hộc

2

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ ASH-1

1,135,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

455 x 1060

Chiều sâu (mm)

175

Số hộc

2

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 2-0

1,051,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 850

Chiều sâu (mm)

175

Số hộc

2

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 1-1

750,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 700

Chiều sâu (mm)

175

Số hộc

1

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 1-0

694,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 480

Chiều sâu (mm)

175

Số hộc

1

Số cánh

0

Phân loại