Hiển thị tất cả 10 kết quả

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.105.D.2.3

1,869,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 1050

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

2

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.82.D.1.3

1,447,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 820

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

2

Số cánh

0

Phân loại

Chậu inox Sơn Hà 2 hộc vuông cân

2,435,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

450 x 820

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

2

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.50.D.1.3

1,005,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

420 x 500

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

1

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S100S

1,207,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS201

Kích thước (mm)

415 x 980

Chiều sâu (mm)

190

Số hộc

2

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.80.D.2.3

1,761,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

440 x 800

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

2

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.78.D.2.3

1,124,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Kích thước (mm)

430 x 780

Chiều sâu (mm)

220

Số hộc

1

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa chén inox Sơn Hà 1H447S

775,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS201

Kích thước (mm)

365 x 447

Chiều sâu (mm)

170

Số hộc

1

Số cánh

0

Phân loại

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S79S

599,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS201

Kích thước (mm)

395 x 750

Chiều sâu (mm)

165

Số hộc

1

Số cánh

1

Phân loại

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S76S

1,117,000  /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS201

Kích thước (mm)

415 x 740

Chiều sâu (mm)

190

Số hộc

2

Số cánh

0

Phân loại