Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.105.D.2.3

Còn hàng

1,913,200 
SKU: 3342
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.82.D.1.3

Còn hàng

1,851,600 
SKU: 3340
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu inox Sơn Hà 2 hộc vuông cân (HM.X.2C.82.2.3)

Còn hàng

2,620,000 
SKU: 17934
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.50.D.1.3

Còn hàng

1,289,040 
SKU: 3334
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S100S

Còn hàng

947,000 
SKU: 3324
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.80.D.2.3

Còn hàng

1,805,400 
SKU: 3338
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.78.D.2.3

Còn hàng

1,473,840 
SKU: 3336
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà 1H447S

Còn hàng

498,000 
SKU: 3332
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S79S

Còn hàng

659,000 
SKU: 3328
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S76S

Còn hàng

857,000 
SKU: 3326
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà