Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Máy lọc nước RO Tân Á Nano loại 9 lõi (có UV)

4,860,000  /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

Nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

9 lõi

Tích hợp đèn UV

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

12 L/giờ

Kích thước (mm)

350 x 435

Chiều cao (mm)

950

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO Tân Á Nano loại 9 lõi (không UV)

3,740,000  /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

Nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

9 lõi

Tích hợp đèn UV

Không

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

12 L/giờ

Kích thước (mm)

350 x 435

Chiều cao (mm)

950

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO Tân Á Nano loại 8 lõi

4,360,000  /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

Nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

8 lõi

Tích hợp đèn UV

Không

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

12 L/giờ

Kích thước (mm)

350 x 435

Chiều cao (mm)

950

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO Tân Á Nano loại 7 lõi

4,260,000  /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

Nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

7 lõi

Tích hợp đèn UV

Không

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

12 L/giờ

Kích thước (mm)

350 x 435

Chiều cao (mm)

950

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO NEO AMBIENT HOT loại 10 lõi

Liên hệ để báo giá /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

3 chế độ lấy nước: Đun nấu + nước nóng + nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

10 lõi

Tích hợp đèn UV

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

24 L/giờ

Kích thước (mm)

348 x 436

Chiều cao (mm)

983

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO NEO AMBIENT HOT loại 9 lõi

Liên hệ để báo giá /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

3 chế độ lấy nước: Đun nấu + nước nóng + nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

9 lõi

Tích hợp đèn UV

Không

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

24 L/giờ

Kích thước (mm)

348 x 436

Chiều cao (mm)

983

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO NEO AMBIENT HOT loại 8 lõi

Liên hệ để báo giá /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

3 chế độ lấy nước: Đun nấu + nước nóng + nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

8 lõi

Tích hợp đèn UV

Không

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

24 L/giờ

Kích thước (mm)

348 x 436

Chiều cao (mm)

983

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO NEO AMBIENT loại 10 lõi

Liên hệ để báo giá /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

2 chế độ lấy nước: Đun nấu + nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

10 lõi

Tích hợp đèn UV

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

24 L/giờ

Kích thước (mm)

348 x 436

Chiều cao (mm)

983

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO NEO AMBIENT loại 9 lõi

Liên hệ để báo giá /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

2 chế độ lấy nước: Đun nấu + nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

9 lõi

Tích hợp đèn UV

Không

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

24 L/giờ

Kích thước (mm)

348 x 436

Chiều cao (mm)

983

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO NEO AMBIENT loại 8 lõi

Liên hệ để báo giá /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

2 chế độ lấy nước: Đun nấu + nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

8 lõi

Tích hợp đèn UV

Không

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

24 L/giờ

Kích thước (mm)

348 x 436

Chiều cao (mm)

983

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO Tân Á Arte 7 lõi

Liên hệ để báo giá /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

Nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

7 lõi

Tích hợp đèn UV

Không

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

12 L/giờ

Kích thước (mm)

350 x 435

Chiều cao (mm)

950

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu

Máy lọc nước RO Tân Á Arte 8 lõi

Liên hệ để báo giá /máy
Thương hiệu

Công nghệ lọc

R.O

Chế độ lấy nước

Nước uống trực tiếp

Số lượng lõi lọc

8 lõi

Tích hợp đèn UV

Không

Dung tích bình chứa

10 L

Công suất lọc nước

12 L/giờ

Kích thước (mm)

350 x 435

Chiều cao (mm)

950

Phân loại

Bảo hành (năm)

1

Nhãn hiệu