Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Ngói 10 Đồng Nai

23,900  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

324 x 435

Độ dày (mm)

13

Định mức

10 viên/m2

Trọng lượng

3.8 kg/viên

Phân loại

Ngói 22 Đồng Nai

12,200  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

200 x 340

Độ dày (mm)

13

Định mức

22 viên/m2

Trọng lượng

2 kg/viên

Phân loại

Ngói vảy cá vuông Đồng Nai

Liên hệ để báo giá /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

160 x 265

Độ dày (mm)

12.5

Định mức

65 viên/m2

Trọng lượng

1.1 kg/viên

Phân loại

Ngói 20 Đồng Nai

Liên hệ để báo giá /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

230 x 360

Độ dày (mm)

12

Định mức

20 viên/m2

Trọng lượng

2.6 kg/viên

Phân loại

Ngói 22 Engobe Đồng Nai (màu đỏ)

Liên hệ để báo giá /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

200 x 340

Độ dày (mm)

13

Định mức

22 viên/m2

Trọng lượng

2 kg/viên

Phân loại

Ngói 10 Engobe Đồng Nai (màu đen)

Liên hệ để báo giá /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đen (Black)

Kích thước (mm)

324 x 435

Độ dày (mm)

13

Định mức

10 viên/m2

Trọng lượng

3.8 kg/viên

Phân loại

Ngói 10 Engobe Đồng Nai (màu đỏ)

Liên hệ để báo giá /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

324 x 435

Độ dày (mm)

13

Định mức

10 viên/m2

Trọng lượng

3.8 kg/viên

Phân loại

Ngói mũi hài 120 Đồng Nai

4,900  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

140 x 140

Độ dày (mm)

10

Định mức

120 viên/m2

Trọng lượng

0.35 kg/viên

Phân loại

Ngói mũi hài 65 Đồng Nai

9,800  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

160 x 265

Độ dày (mm)

13

Định mức

65 viên/m2

Trọng lượng

1.1 kg/viên

Phân loại

Ngói nóc 2 đầu Đồng Nai

53,600  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Phân loại

Ngói nóc cuối Đồng Nai

54,600  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Phân loại

Ngói nóc to Đồng Nai

28,600  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

236 x 386

Độ dày (mm)

15

Định mức

3 viên/m dài

Trọng lượng

2.5 kg/viên

Phân loại