Hiển thị tất cả 7 kết quả

Ngói 22 Đất Việt

11,300  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

200 x 340

Độ dày (mm)

13

Định mức

22 viên/m2

Trọng lượng

2 kg/viên

Khoảng cách mè/lito (mm)

270

Phân loại

Ngói con sò Đất Việt

11,100  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

150 x 250

Độ dày (mm)

12

Định mức

65 viên/m2

Trọng lượng

1 kg/viên

Phân loại

Ngói mũi hài 150 Đất Việt

4,100  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

150 x 150

Độ dày (mm)

11

Định mức

85 viên/m2

Trọng lượng

0.45 kg/viên

Phân loại

Ngói mũi hài 270 Đất Việt

12,900  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

200 x 270

Độ dày (mm)

15

Định mức

40 viên/m2

Trọng lượng

1.6 kg/viên

Phân loại

Ngói nóc nhỏ Đất Việt

8,900  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

100 x 200

Độ dày (mm)

9

Định mức

5 viên/m dài

Trọng lượng

0.45 kg/viên

Phân loại

Ngói nóc to Đất Việt

24,600  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

170 x 340

Độ dày (mm)

15

Định mức

3 viên/m dài

Trọng lượng

3 kg/viên

Phân loại

Ngói vảy cá 260 Đất Việt

8,600  /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Đất sét nung

Gam màu

Đỏ (Red)

Kích thước (mm)

160 x 260

Độ dày (mm)

12

Định mức

65 viên/m2

Trọng lượng

1.1 kg/viên

Phân loại