Hiển thị tất cả 7 kết quả

Ngói 22 Đất Việt

In stock

12,070 
SKU: 2681
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT

Ngói con sò Đất Việt

In stock

9,960 
SKU: 2689
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT

Ngói mũi hài 150 Đất Việt

In stock

4,320 
SKU: 2687
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT

Ngói mũi hài 270 Đất Việt

In stock

12,060 
SKU: 2685
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT

Ngói nóc nhỏ Đất Việt

In stock

10,100 
SKU: 2683
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT

Ngói nóc to Đất Việt

In stock

26,100 
SKU: 2682
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT

Ngói vảy cá 260 Đất Việt

In stock

7,460 
SKU: 2679
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT