Hiển thị tất cả 7 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Ngói 22 Đất Việt

Còn hàng

12,100 
SKU: 2681
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)

Phân loại

Ngói con sò Đất Việt

Còn hàng

10,200 
SKU: 2689
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Ngói mũi hài 150 Đất Việt

Còn hàng

4,150 
SKU: 2687
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Ngói mũi hài 270 Đất Việt

Còn hàng

11,900 
SKU: 2685
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Ngói nóc nhỏ Đất Việt

Còn hàng

9,200 
SKU: 2683
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Ngói nóc to Đất Việt

Còn hàng

24,300 
SKU: 2682
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Ngói vảy cá 260 Đất Việt

Còn hàng

7,700 
SKU: 2679
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại