Hiển thị 1–12 của 104 kết quả

Gạch Đồng Tâm DTS6060BRIGHT001-FP

280,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

600 x 600

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080YALY001-FP

335,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Đen (Black)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080TRUONGSON005-FP

309,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080TRUONGSON003-FP

335,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080TRUONGSON002-FP-H+

335,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080TRUONGSON001-FP-H+

335,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080NAPOLEON004-H+

307,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080NAPOLEON003-H+

307,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080NAPOLEON002-H+

307,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080NAPOLEON001-H+

307,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080FANSIPAN002-FP-H+

335,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm DTD8080FANSIPAN001-FP-H+

335,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch Granite

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

800 x 800

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại