Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Bồn inox Hwata 1000L (đứng) (F920)

3,068,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

920

Chiều dài thân bồn (mm)

1500

Chiều rộng chân (mm)

1100

Chiều cao cả chân (mm)

1750

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 1000L (ngang) (F920)

3,226,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

920

Chiều dài thân bồn (mm)

1500

Chiều dài chân (mm)

1125

Chiều rộng chân (mm)

970

Chiều cao cả chân (mm)

1130

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 1500L (đứng) (F1160)

4,435,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1160

Chiều dài thân bồn (mm)

1530

Chiều rộng chân (mm)

1320

Chiều cao cả chân (mm)

1750

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 700L (đứng) (F760)

2,370,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

700

Đường kính bồn (mm)

760

Chiều dài thân bồn (mm)

1500

Chiều rộng chân (mm)

900

Chiều cao cả chân (mm)

1750

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 500L (đứng) (F760)

1,869,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

500

Đường kính bồn (mm)

760

Chiều dài thân bồn (mm)

1202

Chiều rộng chân (mm)

900

Chiều cao cả chân (mm)

1500

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 2000L (ngang) (F1160)

6,020,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2000

Đường kính bồn (mm)

1160

Chiều dài thân bồn (mm)

1930

Chiều dài chân (mm)

1500

Chiều rộng chân (mm)

1200

Chiều cao cả chân (mm)

1300

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 500L (ngang) (F760)

2,037,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

500

Đường kính bồn (mm)

760

Chiều dài thân bồn (mm)

1202

Chiều dài chân (mm)

910

Chiều rộng chân (mm)

800

Chiều cao cả chân (mm)

920

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 5000L (đứng) (F1420)

12,707,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

5000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài thân bồn (mm)

2760

Chiều rộng chân (mm)

1590

Chiều cao cả chân (mm)

3040

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 4000L (đứng) (F1360)

10,533,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

4000

Đường kính bồn (mm)

1360

Chiều dài thân bồn (mm)

2750

Chiều rộng chân (mm)

1520

Chiều cao cả chân (mm)

3040

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 3500L (đứng) (F1420)

9,451,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3500

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài thân bồn (mm)

2200

Chiều rộng chân (mm)

1590

Chiều cao cả chân (mm)

2440

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 3000L (đứng) (F1420)

8,145,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

3000

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài thân bồn (mm)

1970

Chiều rộng chân (mm)

1590

Chiều cao cả chân (mm)

2240

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 2500L (đứng) (F1420)

7,171,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

2500

Đường kính bồn (mm)

1420

Chiều dài thân bồn (mm)

1550

Chiều rộng chân (mm)

1590

Chiều cao cả chân (mm)

1800

Phân loại

Bảo hành (năm)

10