Hiển thị 1–12 của 164 kết quả

Gạch Đồng Tâm V0660HOIAN003

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Họa tiết hình học

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660HOIAN002

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Họa tiết hình học

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660HOIAN001

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Họa tiết hình học

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660THIENHA004

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Họa tiết hình học

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660THIENHA003

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Họa tiết hình học

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660THIENHA002

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Họa tiết hình học

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660THIENHA001

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Họa tiết hình học

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660KYHA001

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Hoa văn hoa – lá – cành

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660CARO003

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Hoa văn caro

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660CARO002

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Hoa văn caro

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660ROSE002

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Vàng (Yellow)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Hoa văn hoa – lá – cành

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Đồng Tâm V0660ROSE001

617,000  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

60 x 600

Họa tiết

Hoa văn hoa – lá – cành

Men gạch

Men bóng

Phân loại