Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Lục bình bê tông LB35

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

100 x 110

Chiều cao (mm)

600

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

8.5 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB30

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

180 x 180

Chiều cao (mm)

860

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

35 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB15

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

100 x 100

Chiều cao (mm)

550

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

6 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB36

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

175 x 175

Chiều cao (mm)

600

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

21 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB28

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

120 x 120

Chiều cao (mm)

650

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

12.5 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB26

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

110 x 110

Chiều cao (mm)

500

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

6 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB25

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

150 x 150

Chiều cao (mm)

630

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

11 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB17

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

130 x 130

Chiều cao (mm)

600

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

8.5 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB13

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

130 x 130

Chiều cao (mm)

480

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

8 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB11B

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

170 x 170

Chiều cao (mm)

600

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

16.5 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB11A

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

150 x 150

Chiều cao (mm)

490

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

11 kg/cây

Phân loại

Lục bình bê tông LB09

Liên hệ để báo giá /cây
Chất liệu

Bê tông

Kích thước (mm)

100 x 100

Chiều cao (mm)

400

Định mức

5 cây/m dài

Trọng lượng

5 kg/cây

Phân loại