Hiển thị 1–12 của 64 kết quả

Bàn cầu Caesar CD1325 + TAF050

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

370 x 690

Chiều cao (mm)

790

Chế độ xả

2

Kiểu xả

Xả thẳng

Dung lượng nước

3 – 4.5 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1320 + TAF050

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

380 x 730

Chiều cao (mm)

740

Kiểu xả

Aqua – Jet

Dung lượng nước

3 – 4.8 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1375 + TAF400H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

400 x 735

Chiều cao (mm)

735

Chế độ xả

2

Kiểu xả

Aqua – Jet

Dung lượng nước

3 – 4.8 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1364 + TAF400H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

370 x 690

Chiều cao (mm)

740

Chế độ xả

2

Kiểu xả

Xả hút

Dung lượng nước

3 – 6 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1356 + TAF400H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

400 x 725

Chiều cao (mm)

650

Chế độ xả

2

Kiểu xả

Xả hút

Dung lượng nước

3 – 6 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1349 + TAF400H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

400 x 725

Chiều cao (mm)

745

Chế độ xả

2

Kiểu xả

Xả hút

Dung lượng nước

3 – 4.8 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1345 + TAF400H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

390 x 740

Chiều cao (mm)

760

Chế độ xả

2

Kiểu xả

Xả thẳng

Dung lượng nước

3 – 6 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1341 + TAF400H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

385 x 745

Chiều cao (mm)

810

Chế độ xả

2

Kiểu xả

Aqua – Jet

Dung lượng nước

3 – 4.8 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1340 + TAF400H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

390 x 740

Chiều cao (mm)

755

Kiểu xả

Aqua – Jet

Dung lượng nước

3 – 4.8 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1320 + TAF400H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

380 x 730

Chiều cao (mm)

740

Kiểu xả

Aqua – Jet

Dung lượng nước

3 – 4.8 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1375 + TAF200H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

400 x 735

Chiều cao (mm)

735

Chế độ xả

2

Kiểu xả

Aqua – Jet

Dung lượng nước

3 – 4.8 Lít

Phân loại

Bàn cầu Caesar CD1363 + TAF200H

Liên hệ để báo giá /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Sứ tráng men

Kích thước (mm)

400 x 740

Chiều cao (mm)

715

Kiểu xả

Xả hút đặc biệt

Dung lượng nước

3 – 4.8 Lít

Phân loại