Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hàng rào bê tông Vệ sĩ

89,000  /cây
Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1480

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

16 kg/cây

Phân loại

Hàng rào vệ binh 2 lỗ

89,000  /cây
Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1330

Đường kính (mm)

85

Trọng lượng

14 kg/cây

Phân loại

Hàng rào vệ binh 1 lỗ

121,000  /cây
Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1320

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

14 kg/cây

Phân loại

Hàng rào bê tông Trúc Sen

89,000  /cây
Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1180

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

15 kg/cây

Phân loại

Hàng rào bê tông Trụ Tháp

89,000  /cây
Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1460

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

15.5 kg/cây

Phân loại

Hàng rào bê tông Thiên Ý

89,000  /cây
Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1600

Đường kính (mm)

100

Trọng lượng

18 kg/cây

Phân loại

Hàng rào bê tông lục giác

89,000  /cây
Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1530

Đường kính (mm)

90

Trọng lượng

11.8 kg/cây

Phân loại

Hàng rào bê tông công tước

89,000  /cây
Chất liệu

Bê tông

Chiều cao (mm)

1600

Đường kính (mm)

60

Trọng lượng

12 kg/cây

Phân loại