Hiển thị tất cả 6 kết quả

Keo dán gạch webertai fix (trắng)

639,000  /bao 25kg
Thương hiệu

Gam màu

Trắng (White)

Định mức

5 kg/m2

Đóng gói

20 kg/bao

Phân loại

Keo dán gạch webertai gres (trắng)

759,000  /bao 20kg
Thương hiệu

Gam màu

Trắng (White)

Định mức

5 kg/m2

Đóng gói

20 kg/bao

Phân loại

Keo dán gạch webertai 2 in 1

439,000  /bao 20kg
Thương hiệu

Đóng gói

20 kg/bao

Phân loại

Keo dán gạch webertai fix (xám)

339,000  /bao 25kg
Thương hiệu

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Định mức

5 kg/m2

Đóng gói

25 kg/bao

Phân loại

Keo dán gạch webertai gres (xám)

439,000  /bao 20kg
Thương hiệu

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Định mức

5 kg/m2

Đóng gói

20 kg/bao

Phân loại

Keo dán gạch webertai vis (xám)

279,000  /bao 25kg
Thương hiệu

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Định mức

5 kg/m2

Đóng gói

25 kg/bao

Phân loại