Hiển thị 1–12 của 440 kết quả

Gạch Mikado VS4572

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4559

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4558

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4555

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Trắng (White)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Giả đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4553

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4552

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4551

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân cát

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4550

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân cát

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4549D

84,500  /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Ghi/Xám (Gray)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4548

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4547

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Sỏi đá

Men gạch

Men bóng

Phân loại

Gạch Mikado VS4545

Liên hệ để báo giá /m2
Thương hiệu

Chất liệu

Gạch men

Gam màu

Nâu (Brown)

Bề mặt

Bóng

Kích thước (mm)

400 x 400

Họa tiết

Vân gỗ

Men gạch

Men bóng

Phân loại