Hiển thị 1–12 của 31 kết quả

Chậu rửa chén inox Sơn Hà S.50.D.1.3

In stock

1,049,700 
SKU: 3334
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Tập đoàn Sơn Hà

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ TM S78

In stock

1,478,667 
SKU: 10477
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ TM S50

In stock

1,334,667 
SKU: 10476
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ

Chậu rửa inox Rossi Luxury RE 311

In stock

1,040,000 
SKU: 10289
Thương hiệu

Chất liệu

Số hộc

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 31

In stock

535,000 
SKU: 10288
Thương hiệu

Chất liệu

Số hộc

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 22

In stock

620,000 
SKU: 10287
Thương hiệu

Chất liệu

Số hộc

Phân loại

Chậu rửa inox Rossi Eco RA 21

In stock

580,000 
SKU: 10286
Thương hiệu

Chất liệu

Số hộc

Phân loại

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 1-1

In stock

741,250 
SKU: 8871
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 1-0

In stock

677,500 
SKU: 8869
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ

Chậu rửa inox Hwata một hộc vuông AV1

In stock

1,717,700 
SKU: 7098
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH HWATA VIỆT NAM

Chậu rửa inox Hwata có chân một hộc CN1

In stock

3,061,770 
SKU: 7095
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH HWATA VIỆT NAM

Chậu rửa inox Hwata một hộc một cánh B7

In stock

494,850 
SKU: 7082
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Số hộc

Phân loại

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH HWATA VIỆT NAM