Hiển thị 1–12 của 238 kết quả

Gạch bông gió xi măng 011 (trắng)

In stock

21,650 
SKU: 3403
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Phân loại

Gạch bông gió xi măng 003 (xám)

In stock

17,650 
SKU: 3377
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Phân loại

Gạch bông gió xi măng 001 (trắng)

In stock

21,650 
SKU: 3367
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Phân loại

Gạch bông gió SVB-26 (xanh lá)

In stock

39,650 
SKU: 18613
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng

Gạch bông gió SVB-25 (xanh lá)

In stock

39,650 
SKU: 18612
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng

Gạch bông gió SVB-24 (xanh lá)

In stock

39,650 
SKU: 18611
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng

Gạch bông gió SVB-23 (xanh lá)

In stock

39,650 
SKU: 18610
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng

Gạch bông gió SVB-22 (xanh lá)

In stock

39,650 
SKU: 18609
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng

Gạch bông gió SVB-21 (xanh lá)

In stock

39,650 
SKU: 18608
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng

Gạch bông gió SVB-20 (xanh lá) – bánh ú

In stock

39,650 
SKU: 18607
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng

Gạch bông gió SVB-19 (xanh lá)

In stock

39,650 
SKU: 18606
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng

Gạch bông gió SVB-18 (xanh lá)

In stock

39,650 
SKU: 18605
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhà sản xuất

Công Ty Cổ Phần Secoin Đà Nẵng