Showing all 7 results

Gạch thông gió hoa cổ men đỏ (30×30)

Call for Price /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió chữ thọ men đỏ R30

Call for Price /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió chữ thọ men đỏ (30×30)

Call for Price /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió cánh hoa men xanh (30×30)

Call for Price /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió cánh hoa men vàng (30×30)

Call for Price /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió cánh hoa men đỏ (30×30)

Call for Price /viên
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Phân loại