Hiển thị 1–12 của 208 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Đá bóc lồi vàng (10×20)

Còn hàng

142,000 
SKU: 2918
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá bóc đen soi cạnh (10×20)

Còn hàng

165,000 
SKU: 2894
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá rối đen

Còn hàng

43,000 
SKU: 3084
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Bề mặt

Phân loại

Đá băm xanh rêu (30x30x1cm)

Còn hàng

SKU: 8977
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá xanh rêu mài (30x60x1cm)

Còn hàng

182,000 
SKU: 3255
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá vàng hồng mài (30x60x1cm)

Còn hàng

187,000 
SKU: 3253
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá sôcôla mài (30x60x1cm)

Còn hàng

357,000 
SKU: 3251
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá sọc dưa mài (30x60x1cm)

Còn hàng

217,000 
SKU: 3247
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá đen cọ mài (30x60x1cm)

Còn hàng

152,000 
SKU: 3237
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá đen cọ mài (30x30x1cm)

Còn hàng

152,000 
SKU: 3235
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá bông vàng mài (30x60x1cm)

Còn hàng

152,000 
SKU: 3233
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại

Đá bông trắng mài (30x60x1cm)

Còn hàng

152,000 
SKU: 3231
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Độ dày (mm)

Định mức

Bề mặt

Phân loại