Hiển thị 1–12 của 188 kết quả

Bồn inox Sơn Hà 1000L (ngang) (F960)

3,294,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

960

Chiều dài thân bồn (mm)

1490

Chiều dài chân (mm)

1110

Chiều rộng chân (mm)

1005

Chiều cao cả chân (mm)

1170

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Sơn Hà 1000L (đứng) (F960)

3,074,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

960

Chiều dài thân bồn (mm)

1490

Chiều rộng chân (mm)

1060

Chiều cao cả chân (mm)

1820

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Tân Á 1000L (ngang) (F920)

3,110,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

920

Chiều dài thân bồn (mm)

1500

Chiều dài chân (mm)

1100

Chiều rộng chân (mm)

970

Chiều cao cả chân (mm)

1110

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Nhãn hiệu

Bồn inox Tân Á 500L (ngang) (F720)

1,990,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

500

Đường kính bồn (mm)

720

Chiều dài thân bồn (mm)

1190

Chiều dài chân (mm)

880

Chiều rộng chân (mm)

760

Chiều cao cả chân (mm)

920

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Nhãn hiệu

Bồn inox Sơn Hà 1500L (ngang) (F1140)

5,061,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài thân bồn (mm)

1470

Chiều dài chân (mm)

1110

Chiều rộng chân (mm)

1220

Chiều cao cả chân (mm)

1390

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Tân Á Gold 1500L (ngang) (F1140)

5,340,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1140

Chiều dài thân bồn (mm)

1560

Chiều dài chân (mm)

1100

Chiều rộng chân (mm)

1200

Chiều cao cả chân (mm)

1360

Phân loại

Bảo hành (năm)

15

Nhãn hiệu

Bồn inox Tân Á Gold 1000L (ngang) (F920)

3,480,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

920

Chiều dài thân bồn (mm)

1500

Chiều dài chân (mm)

1100

Chiều rộng chân (mm)

970

Chiều cao cả chân (mm)

1110

Phân loại

Bảo hành (năm)

15

Nhãn hiệu

Bồn inox Tân Á Đại Thành 25 1000L (đứng) (F920)

3,160,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

920

Chiều dài thân bồn (mm)

1500

Chiều rộng chân (mm)

1090

Chiều cao cả chân (mm)

1785

Phân loại

Bảo hành (năm)

15

Nhãn hiệu

Bồn inox Hwata 1000L (đứng) (F920)

3,068,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

920

Chiều dài thân bồn (mm)

1500

Chiều rộng chân (mm)

1100

Chiều cao cả chân (mm)

1750

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Hwata 1000L (ngang) (F920)

3,226,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

920

Chiều dài thân bồn (mm)

1500

Chiều dài chân (mm)

1125

Chiều rộng chân (mm)

970

Chiều cao cả chân (mm)

1130

Phân loại

Bảo hành (năm)

10

Bồn inox Toàn Mỹ 1500L (ngang) (F1150)

5,625,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1500

Đường kính bồn (mm)

1150

Chiều dài thân bồn (mm)

1580

Chiều dài chân (mm)

1120

Chiều rộng chân (mm)

1190

Chiều cao cả chân (mm)

1360

Phân loại

Bảo hành (năm)

12

Bồn inox Toàn Mỹ 1000L (ngang) (F950)

3,750,000  /bồn
Thương hiệu

Chất liệu

Inox SUS304

Dung tích (L)

1000

Đường kính bồn (mm)

950

Chiều dài thân bồn (mm)

1520

Chiều dài chân (mm)

1125

Chiều rộng chân (mm)

1000

Chiều cao cả chân (mm)

1140

Phân loại

Bảo hành (năm)

12