Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Gạch Terrazzo đa màu OD2-40-2046

Còn hàng

171,000 
SKU: 14274
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhãn hiệu

Gạch Terrazzo đa màu OD2-40-1044

Còn hàng

171,000 
SKU: 14273
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhãn hiệu

Gạch Terrazzo đa màu OD2-40-1038

Còn hàng

171,000 
SKU: 14272
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhãn hiệu

Gạch Terrazzo đa màu OD2-40-1033

Còn hàng

171,000 
SKU: 14271
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhãn hiệu

Gạch Terrazzo đa màu OD2-40-155

Còn hàng

171,000 
SKU: 14270
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhãn hiệu

Gạch Terrazzo đa màu OD2-40-141

Còn hàng

171,000 
SKU: 14269
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Nhãn hiệu