Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị 9 12 18 24

Bình nước nóng Rossi Rubis RR 15SQ

Còn hàng

2,150,000 
SKU: 6994
Thương hiệu

Dung tích (L)

Công suất tiêu thụ điện

Nhiệt độ

Phân loại

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Rubis RR 30SL

Còn hàng

2,650,000 
SKU: 6999
Thương hiệu

Dung tích (L)

Công suất tiêu thụ điện

Nhiệt độ

Phân loại

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Rubis RR 20SL

Còn hàng

2,500,000 
SKU: 6998
Thương hiệu

Dung tích (L)

Công suất tiêu thụ điện

Nhiệt độ

Phân loại

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Rubis RR 15SL

Còn hàng

2,400,000 
SKU: 6997
Thương hiệu

Dung tích (L)

Công suất tiêu thụ điện

Nhiệt độ

Phân loại

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Rubis RR 30SQ

Còn hàng

2,400,000 
SKU: 6996
Thương hiệu

Dung tích (L)

Công suất tiêu thụ điện

Nhiệt độ

Phân loại

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Rubis RR 20SQ

Còn hàng

2,250,000 
SKU: 6995
Thương hiệu

Dung tích (L)

Công suất tiêu thụ điện

Nhiệt độ

Phân loại

Nhãn hiệu