Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SQ

2,210,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

20

Kích thước (mm)

352 x 359

Chiều cao (mm)

359

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

12.45 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

23 – 30 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SL

2,290,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

30

Kích thước (mm)

360 x 590

Chiều cao (mm)

330

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

15.68 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

30 – 40 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SL

2,040,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

15

Kích thước (mm)

305 x 530

Chiều cao (mm)

270

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

11.11 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

20 – 25 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SQ

2,040,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

30

Kích thước (mm)

378 x 448

Chiều cao (mm)

448

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

14.77 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

30 – 40 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SQ

2,110,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

15

Kích thước (mm)

312 x 359

Chiều cao (mm)

359

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

11.02 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

20 – 25 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SL

2,140,000  /bộ
Thương hiệu

Dung tích (L)

20

Kích thước (mm)

305 x 600

Chiều cao (mm)

270

Chế độ

Tự động đóng ngắt khi đạt nhiệt độ đun nóng

Trọng lượng

13.04 kg/bình

Công suất tiêu thụ điện

2500W

Thời gian ngắt Rơ-le

23 – 30 phút

Nhiệt độ

Chế độ 1: 75 °C / Chế độ 2: 95°C

Phân loại

Bảo hành (năm)

7

Nhãn hiệu