Showing all 2 results

Thương hiệu
Chất liệu
Kích thước

Bàn cầu Caesar C1250 + BF446

Call for Price /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Chiều cao (mm)

Dung lượng nước

Bàn cầu Caesar CT1250

Call for Price /bộ
Thương hiệu

Chất liệu

Kích thước (mm)

Chiều cao (mm)

Dung lượng nước