Showing all 2 results

Phân loại
Chất liệu
Kích thước

Lục bình bê tông LB28

Call for Price /cây
Chất liệu

Kích thước (mm)

Chiều cao (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại

Lục bình bê tông LB06

Call for Price /cây
Chất liệu

Kích thước (mm)

Chiều cao (mm)

Định mức

Trọng lượng

Phân loại