Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Đá đen kim băm (30x60x2cm)

In stock

SKU: 9013
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá granite vàng khò (30x60x2cm)

In stock

SKU: 8988
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá bazan khò (60x60x2cm)

In stock

SKU: 8987
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá bazan khò (30x60x2cm)

In stock

SKU: 8984
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá xanh rêu mài (30x60x2cm)

In stock

276,500 
SKU: 6962
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá sọc dưa mài (30x60x2cm)

In stock

316,500 
SKU: 3249
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá granite trắng muối tiêu (30x60x2cm)

In stock

291,500 
SKU: 3241
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá đen kim mài (30x60x2cm)

In stock

251,500 
SKU: 3239
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại