Hiển thị tất cả 9 kết quả

Đá xanh rêu mài (30x60x1cm)

In stock

181,500 
SKU: 3255
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá vàng hồng mài (30x60x1cm)

In stock

186,500 
SKU: 3253
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá sôcôla mài (30x60x1cm)

In stock

356,500 
SKU: 3251
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá sọc dưa mài (30x60x1cm)

In stock

216,500 
SKU: 3247
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá đen cọ mài (30x60x1cm)

In stock

151,500 
SKU: 3237
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá bông vàng mài (30x60x1cm)

In stock

151,500 
SKU: 3233
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá bông trắng mài (30x60x1cm)

In stock

151,500 
SKU: 3231
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá bông mai mài (30x60x1cm)

In stock

166,500 
SKU: 3223
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá xanh đen HS (30x60x1cm)

In stock

116,500 
SKU: 3213
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại