Hiển thị tất cả 10 kết quả

CURVA T5MI MILENIUM

In stock

97,100 
SKU: 9350
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA

CURVA T5M MARRÓN

In stock

97,100 
SKU: 9349
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA

CURVA T5L LUCENTUM

In stock

97,100 
SKU: 9348
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA

CURVA T5I AITANA

In stock

97,100 
SKU: 9347
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA

CURVA T5CS CASTELL

In stock

97,100 
SKU: 9346
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA

CURVA T5H HISPANIA

In stock

97,100 
SKU: 9345
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA

CURVA T5V GALIA

In stock

97,100 
SKU: 9344
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA

CURVA T5O TOSSAL

In stock

97,100 
SKU: 9343
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA

CURVA T5J ROJA JASPEADA

In stock

97,100 
SKU: 9342
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA

CURVA T5R ROJA

In stock

97,100 
SKU: 9341
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Trọng lượng

Khoảng cách mè/lito (mm)
Phân loại

Bảo hành (năm)

Nhãn hiệu

Nhà sản xuất

LA ESCANDELLA