Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đá ghép xanh đen HS

In stock

189,500 
SKU: 3118
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá ghép vàng kem TH

In stock

189,500 
SKU: 3116
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá ghép vàng đỏ HS

In stock

189,500 
SKU: 3114
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá ghép ong xám

In stock

239,500 
SKU: 3112
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá ghép đen kim TH

In stock

189,500 
SKU: 3110
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá ghép 2 màu TH

In stock

189,500 
SKU: 3108
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá ghép 2 màu HS

In stock

189,500 
SKU: 3106
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại