Hiển thị tất cả 6 kết quả

Gạch thông gió hoa cổ men đỏ (30×30)

In stock

65,000 
SKU: 3357
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió chữ thọ men xanh (30×30)

In stock

65,000 
SKU: 3355
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió chữ thọ men đỏ (30×30)

In stock

65,000 
SKU: 3351
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió cánh hoa men xanh (30×30)

In stock

65,000 
SKU: 3349
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió cánh hoa men vàng (30×30)

In stock

65,000 
SKU: 3347
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Phân loại

Gạch thông gió cánh hoa men đỏ (30×30)

In stock

65,000 
SKU: 3345
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Định mức

Phân loại