Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Đá xanh rêu vát xẻ rãnh (15×30)

In stock

239,500 
SKU: 3150
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng kem vát xẻ rãnh (15×30)

In stock

239,500 
SKU: 3144
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá trắng sữa vát xẻ rãnh (15×30)

In stock

239,500 
SKU: 3140
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá sôcôla vát xẻ rãnh (15×30)

In stock

279,500 
SKU: 3136
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bông mai vát xẻ rãnh (15×30)

In stock

239,500 
SKU: 3126
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá ong xám (15×30) dày 1.2cm

In stock

144,500 
SKU: 3100
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá xanh rêu mài không vát cạnh (15×30)

In stock

169,500 
SKU: 2890
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng mài soi cạnh (15×30)

In stock

199,500 
SKU: 2888
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng hồng mài (15×30)

In stock

159,500 
SKU: 2884
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá xanh rêu mài (15×30)

In stock

159,500 
SKU: 2878
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá xanh ngọc mài (15×30)

In stock

169,500 
SKU: 2872
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng mài (15×30)

In stock

149,500 
SKU: 2865
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại