Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Đá chẻ vàng (5×20)

In stock

179,500 
SKU: 3192
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ trắng sữa (5×20)

In stock

159,500 
SKU: 3188
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ trắng muối (5×20)

In stock

159,500 
SKU: 3184
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ đỏ (5×20)

In stock

214,500 
SKU: 3178
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá chẻ đen (5×20)

In stock

154,500 
SKU: 3174
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bão táp xanh rêu (5×20)

In stock

199,500 
SKU: 3170
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bão táp xanh ngọc (5×20)

In stock

194,500 
SKU: 3166
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bão táp vàng (5×20)

In stock

194,500 
SKU: 3164
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bão táp trắng sữa (5×20)

In stock

194,500 
SKU: 3160
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá xanh đen chong chóng (5×20)

In stock

134,500 
SKU: 3124
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá vàng đỏ chong chóng (5×20)

In stock

144,500 
SKU: 3120
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc vàng sa thạch (5×20)

In stock

254,500 
SKU: 2964
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại