Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đá đa quy cách vuông KM-11

In stock

239,500 
SKU: 3082
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

,

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá đa quy cách vuông KM-10

In stock

199,500 
SKU: 3080
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

,

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá đa quy cách vuông KM-09

In stock

199,500 
SKU: 3078
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

,

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá đa quy cách vuông KM-08

In stock

154,500 
SKU: 3076
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

,

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá đa quy cách vuông KM-07

In stock

454,500 
SKU: 3074
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

,

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại