Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đá granite tím khò (30x60x2.5cm)

In stock

SKU: 8981
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Gạch Đồng Tâm 3045COTTON003

In stock

159,550 
SKU: 4514
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Gạch Đồng Tâm 3045COTTON001

In stock

159,550 
SKU: 4504
Thương hiệu

Chất liệu

Gam màu

Bề mặt

Đóng gói
Phân loại

Đá sa thạch tím khò (30x60x2cm)

In stock

251,500 
SKU: 3221
Chất liệu

Gam màu

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Phân loại

Đá bóc tím (7×20)

In stock

234,500 
SKU: 2962
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc tím (5×20)

In stock

234,500 
SKU: 2960
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại

Đá bóc tím (10×20)

In stock

234,500 
SKU: 2958
Chất liệu

Gam màu

Cạnh

Kích thước (mm)

Bề mặt

Định mức

Đóng gói
Phân loại